EFE SMS

Efesms.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

(0256) 213 03 05

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2014 EFE SMS, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.